Om GF Balans

GF Balans grundades 1989 i Vörå. Föreningens huvudsakliga syfte är att erbjuda tränings- och motionsverksamhet som passar alla oavsett ålder och träningsnivå. 

Mer information om våra pågående kurser hittas under fliken ”Verksamhet”!
GF Balans styrelse 2021-2022

Sabina Östman, ordförande
Maria Bergström, kassör
Maria Helsing-Johansson, sekreterare
Ida Backlund, ledarkoordinator
Carin Backman,suppleant
Maria Heinull, salbokningsansvarig
Terese Grannas,bidragsansökningsansvarig
Christine Majabacka,viceordförande och statistikansvarig
Elisabeth Bergström, ledamot
Sofie Holmkvist, marknadsföringsansvarig